Bekerülési feltételek

Az idősek otthonába 80 éves kor alatt csak olyan - az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött – személy költözhet, aki III. fokozatú gondozási szükséglettel rendelkezik: teljes ellátásra szorul, folyamatos gondozásra, ápolásra szorul, intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel. (Kérelem 1.)

Nincs szükség gondozási szükséglet vizsgálatra (Kérelem 2.), ha az idős:
a) egyedül él és nyolcvanadik életévét betöltötte vagy
b) egyedül él és hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közművel villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan vagy
c) hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül vagy
d) a c) pont szerinti eseten kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg
e) 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti E minősítési kategóriába tartozó rokkantsági ellátásban részesül, vagy rokkantsági járadékban részesül
f) munkaképességét 100%-ban elvesztette vagy legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes

Érdeklődés esetén a bekerülés feltételeiről részletes tájékoztatást adunk!

Az intézményi térítési díj 2018 évben: 105.000Ft.

Amennyiben érdekli töltse le jelentkezési lapjainkat (Kérelem 1. , Kérelem 2.) és házirendünket: